Archive for maj 7th, 2009

När jag var 14 år gammal anslöt jag mig till Krishnarörelsen, allmänt känt som ”Hare Krishna”. Jag mediterade flitigt, dyrkade mina gudsgestalter och lärde mig massor av mantras som jag reciterade dagligen. Mellan mitt artonde och nittonde levnadsår levde jag som munk på olika tempel i världen. Idag, 14 år senare, kan jag inte ställa […]