Archive for maj 8th, 2009

Enligt den vediska tidsräkningen är varje universums existens uppdelad i 4 tidsåldrar som avlöser varandra i cirklar i oändlighet; Satya yuga, Treta yuga, Dwapara yuga och Kali yuga. Vi befinner oss enligt detta religiösa räknande i Kali yuga, missämjans tidsålder. Missämjans tidsålder startade bland annat med att Kali yuga personifierad misshandlade en ko och en […]