Archive for juni 4th, 2009

Någon har gjort ett grymt arbete och publicerat en massa film och ljud med Shunryu Suzuki Roshi (zenmästare och författare till boken ”Zen mind, Beginners mind”)på youtube.