Archive for september 16th, 2009

Shunryu

16Sep09

”Så fort som du ser något, har du redan börjat intellektualisera det. Så fort som du intellektualiserar något, är det inte längre vad du såg.” – Shunryu Suzuki Roshi (1904-1971)